O autorze…

Informacje o autorze i książce:

autorka

W książce zaprezentowano niemal zapomnianą już dziś historię polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, biorącej udział w 1944 r. w walkach pod Arnhem w Holandii – w ramach operacji Market-Garden pod dowództwem gen. Stanisława F. Sosabowskiego. Fabułę oparto  na osnowie historycznych wydarzeń oraz wspomnień ojca autorki, Leona Skrzyniarza, żołnierza – spadochroniarza ówczesnej 1 SBS. Poznajemy w niej zarówno patriotyczny zryw polskich żołnierzy grupujących się po napaści hitlerowskiej na Polskę na Zachodzie Europy, jak i wysiłek w formowaniu na obcej ziemi przez gen. S. Sosabowskiego w dalekiej Szkocji – pierwszej w dziejach wojskowości polskiej, powietrznej jednostki desantowej  tworzonej z zamiarem jej użycia do walk w Polsce. Wzrusza ich ból i rozgoryczenie w chwili, gdy nie ziściły się nadzieje na udział w walkach w Polsce w powstaniu warszawskim, kiedy ostatecznie brygadę skierowano do walk pod Arnhem a nie do Polski.

Zarazem zadziwia niebywała wręcz determinacja i bohaterstwo gen. Stanisława Sosabowskiego w walce o utrzymanie sprawności bojowej i samodzielnego charakteru polskiej brygady.  Jako doświadczony strateg w walce, choć  niedoceniany przez Brytyjczyków, z góry przewidział „wielką przegraną pod Arnhem”, piętnując błędy taktyczne brytyjskich dowódców zarówno na etapie planowania operacji Market – Garden”, jak i w czasie toczących się walk. Stał się dla nich uciążliwym, „niepokornym generałem”, toteż mimo poświęcenia i oddania 1 SBS w walkach pod Arnhem, bez skrupułów winą za klęskę operacji obciążyli polskiego generała i jego brygadę, by zdjąć z siebie odium odpowiedzialności za popełnione błędy taktyczne. Konsekwencją tego były dalsze tragiczne losy polskiego generała po wojnie, kiedy pozbawiony dowództwa i honorów a nawet prawa do emerytury wojskowej żył w nędzy, pracując w jednej z angielskich fabryk jako zwykły robotnik. Przy tym władze polskie pozbawiły go po wojnie obywatelstwa polskiego, zamykając mu drogę powrotu do kraju, zmuszając do pozostania na obczyźnie – w Anglii.

W książce ukazano także dzieje żołnierzy walczących na Zachodzie, wracających  po wojnie do postkomunistycznej Polski – przez lata piętnowanych i szykanowanych. Także i pozostałych, rozsianych po całym świecie i ich niebywałą integrację podczas spotkań rocznicowych odbywanych zarówno w Holandii, jak i w Polsce, mimo przeszkód „ustrojowych” . Zaprezentowano niebywały kult brygady w Holandii, zwłaszcza w miastach Driel i Arnhem, gdzie do dziś, widnieją liczne symbole polskości i pomniki wzniesione 1 SBS i jej dowódcy z wdzięczności za bohaterstwo w walkach. W uznaniu ich zasług w roku 2006 królowa holenderska Wilhelmina, oficjalnie uhonorowała bohaterstwo brygady i jej dowódcy, nadając im odznaczenia państwowe najwyższej rangi. Nie uczyniły tego do dziś władze brytyjskie, mimo zdecydowanego sprzeciwu brytyjskich weteranów, walczących pod Arnhem z żołnierzami polskiej brygady. Do dziś domagają się oni stanowczo oficjalnego uznania zasług polskiej brygady i uwolnienia od brzemienia winy za przegraną pod Arnhem.

Uważny czytelnik w zaprezentowanych faktach i podjętej przez autorkę próbie oceny sytuacji 1 SBS i jej dowódcy w kontekście ówczesnych uwarunkowań politycznych, znajdzie zapewne odpowiedź  na nurtujące pytania: dlaczego, mimo patriotycznego zrywu polskiej brygady do walki o wyzwolenie ojczystego kraju, tak potoczyły się jej losy, a także dlaczego, jej niemal już dziś legendarnego dowódcę, spotkała tak okrutna niesprawiedliwość?

Książka została wydana przez <LEX> Consulting w Brzegu, 49 – 300 Brzeg, Helena Rajczuk za pośrednictwem P.Z. “Sollpress” Sp. z o.o. w Opolu przy zastosowaniu krajowego systemu ISBN – Biblioteka Narodowej w Warszawie – Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw Krajowego Biura ISBN i ISMN – z oznaczeniem identyfikacyjnym ISBN:978-83-933278-0-5.

Autorka – mgr Helena Rajczuk specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy i w tym zakresie posiada kilka publikacji własnych, m.in.:

I.

Autor Rajczuk, Helena.
Tytuł „Co każdy działacz związkowy wiedzieć powinien?” – Poradnik działacza związkowego
Adres wydawniczy Opole : “Solpress” Przedsiębiorstwo Związkowe, 2011

ISBN 978-83-933278-1-2

II.

Ochrona wynagrodzenia za pracę: Helena Rajczuk  – Poradnik dla pracodawców i pracowników http://books.google.pl/books/about/Ochrona_wynagrodzenia_za_prac%C4%99.html?hl=pl&id=-UlxAAAACAAJ
Wydawca Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera, 2003
ISBN 8391933709, 9788391933701
III. Układy zbiorowe pracy w wykładni i praktyce Autor : Helena Rajczuk
Adres wydawniczy Warszawa : Gł. Inspektorat Pracy, 2006
Seria Inspektor Pracy. Dodatek Tematyczny ; nr 1/2006

IV. Publikacje z zakresu „CZAS PRACY W PRAKTYCE” , „Nowe formy zatrudniania na rynku pracy” , „Jak zarządzać systemem kadrowym firmy?” wydawane własnym nakładem.

V. Publikacja: Formy dialogu społecznego w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach projektu pn.Bezpieczny,elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”. Projekt unijny – Kapitał ludzki

Recenzje książki „Ostatni desant”:

Ostatni desant. Wojenna książka Brzeżanki
Brygida Jakubowicz – Pełnomocnik Starosty Brzeskiego
20.01.2012.
„Ostatni desant” to książka, która powstała z miłości, zrozumienia i współczucia, znajomości wojennej historii i martyrologii naszego narodu. Jej autorka – brzeżanka Helena Rajczuk (z domu Skrzyniarz), dawniej pedagog, obecnie już na emeryturze, specjalizująca się w prawie pracy – przybliża czytelnikom niezwykłą wojenną historię, wykorzystaną w scenariuszach m. in. dwóch doskonałych filmów – „O jeden most za daleko” (reż. Richard Atteenborough) oraz „Honor generała” (reż. Joanna Pieciukiewicz). To historia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, pierwszej tego typu jednostki w dziejach wojskowości polskiej, która formowała się i szkoliła w latach 1940 – 1944 w Szkocji – pisze Brygida Jakubowicz.
„Dusza Polaków jest niezniszczalna i… wzrośnie ponownie, jak skała, która być może czasem zanurza się w taflach przypływu, ale wciąż pozostaje skałą.” ( Winston Churchill ).Na tym historycznym tle mamy okazję poznać głównych bohaterów tej przejmującej historii – niepokornego generała Stanisława Sosabowskiego oraz ojca autorki książki Leona Skrzyniarza, których powojenne, tragiczne losy są tak mało znane młodym pokoleniom Polaków.Dokument „Ostatni desant” jest pełen historycznych zdjęć. Niewątpliwego smaku nadaje mu fakt, że autorka mając do dyspozycji dużo pamiątek historycznych, zdecydowała się osobiście przejść szlakiem polskich spadochroniarzy wzdłuż wybrzeża Fife w Szkocji. W swojej relacji często podkreśla, że poznała tam wielu przyjaciół. Miała też okazję zobaczyć z jakim pietyzmem i szacunkiem Szkoci i Holendrzy otaczają wszystkie miejsca pamięci związane z historią polskiej brygady. Kilkuletni okres stacjonowania brygady w Szkocji sprawił, że Szkoci do dziś mają o Polakach bardzo dobrą opinię. Istnieje tam m. in. tablica pamiątkowa na ratuszu w Elie z wyrazami wdzięczności dla polskich spadochroniarzy za obronę szkockiego wybrzeża Fife, pomnik gen. Sikorskiego oraz mozaika upamiętniająca przyjaźń polsko–szkocką w St. Andrews. Polscy spadochroniarze zaskarbili sobie także głęboką wdzięczność narodu holenderskiego za bohaterską walkę z niemieckim okupantem pod Arnhem. W Driel, miasteczku o które szczególnie bohatersko walczyli, znajduje się m. in. Plac im. Generała Sosabowskiego, Plac Polski i pomnik z napisem „Surge Polonia” – Powstań Polsko, a obok pomnik generała Sosabowskiego, ufundowany przez towarzyszy walk, brytyjskich weteranów. Czytelnicy „Ostatniego desantu” będą mieli okazję zapoznać się z prawdziwym przebiegiem operacji alianckiej „Market-Garden” w Holandii i ocenić bezmiar strasznej klęski aliantów pod Arnhem, gdzie spośród 10 tys. żołnierzy skierowanych do walki poległo aż 75 % stanu osobowego, w tym 1750 żołnierzy brytyjskich i 93 polskich.Uważni czytelnicy poznają poprzez książkę Corę Baltussen – pielęgniarkę Holenderskiego Czerwonego Krzyża, która do dziś uważana jest za matkę polskiej brygady. To ona wydobywała na polach zrzutu pod Driel Polaków z rozbitych samolotów i narażając życie opiekowała się nimi, ukrywała przed Niemcami, a po wojnie, aż do śmierci walczyła o prawa gen. Sosabowskiego i pozostałych polskich bohaterów walczących pod Arnhem – do pełnej rehabilitacji i godnego życia.Ciekawy rozdział książki stanowi opis powojennej działalności kombatanckiej Leona Skrzyniarza. Niechlubny okres, trwający aż do końca lat 80 – tych, to próby fałszowania przeszłości, to kategoryczne odmowy przyznawania statusu kombatanckiego żołnierzom walczącym na zachodzie. Na koniec swojego barwnego, ale jakże trudnego życia, nasz bohater został w pełni zrehabilitowany, a w 1988 r. po raz pierwszy po wojnie odwiedził Arnhem gdzie spotkał kolegów z emigracji. Ale o tym i wielu innych ciekawych kartach z historii życia Leona Skrzyniarza przeczytamy w w/w książce.Książka Heleny Rajczuk, tak jak pisałam, odkłamuje historię, wywołuje wzruszenie, robi wrażenie na kombatantach – pamiętających dobrze różne wojenne losy, ale i na młodzieży, która coraz częściej skłania się ku sięganiu po patriotyczne wzorce z przeszłości, ku poznawaniu osobistych losów polskich żołnierzy. Historia zatacza koło, bo dziś w szkockim Edynburgu syn Państwa Rajczuków – nie tylko bada ślady swojego sławnego, lecz skromnego dziadka, ale tam również ukończył studia dziennikarskie i tam mieszka, osiągając jako magister sztuki dziennikarskiej zawodowe sukcesy. A jego dumna mama przy okazji odwiedzin, na korze starych drzew w miejscu stacjonowania polskich spadochroniarzy, z ogromną nostalgią czyta wyryte tam przed ok. 70 laty daty i inicjały pozostawione przez polskich żołnierzy, i wzrusza się obrazkiem umieszczonym na starej, obozowej studni z wizerunkiem polskiego i szkockiego godła połączonych ostem symbolizującym dawną żołnierską przyjaźń.Brygida Jakubowicz

E – mail od reżysera filmu o Gen. Sosabowskim i jego brygadzie – Honor Generała, Pani Joanny Pieciukiewicz. Film był prezentowany w parlamencie Europejskim.

Droga Pani Heleno!
Dziś otrzymałam przesyłkę – Pani książkę „Ostatni desant”.  Jestem wzruszona …i listem i dedykacją i osobistą dedykacją do Naszych przyjaciół Holendrów. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest Pani Wielka, Pracowita i Wytrwała. Zadzwonię do Pani z dokładną relacją -mam Pani dużo do opowiedzenia.

Joanna Pieciukiewicz – reżyser filmu

Autorka znalazła interesującą formę, aby faktograficzną relację wspartą o dotychczasową literaturę przedmiotu, o losach polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, wzbogacić o wątki i fakty zaczerpnięte ze wspomnień jednego z żołnierzy Brygady, Leona Skrzyniarza – jej ojca, a także poprowadzić do miejsc – współcześnie oglądanych, związanych z jej dziejami.

Redaktor Naczelny Oficyny Wydawniczej RYTM w Warszawie – Krzysztof Burek

Tygodnik “Solidarność” – wydanie ogólnokrajowe

Umieranie za innych. I bycie wyrzucanym jak zużyte narzędzie, kiedy przestaje sie być potrzebnym. To przykład polskiego tragizmu i goryczy, które były wspólne wszystkim żołnierzom PSZ na Zachodzie. a szczególnie tym, którzy mieli być pierwsi na polskiej ziemi – spadochroniarzom. “Ostatni desant”. Losy polskiej 1-szej Samodzielnej Brygady Spadochronowej Heleny Rajczuk to udana synteza historii życia generała Sosabowskiego, losów 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, wspomnień ojca autorki Leona Skrzyniarza, żołnierza 1 SBS, zmarłego w 2005 r. w stopniu porucznika i osobistych przeżyć autorki szukającej w Szkocji i w Holandii śladów po brygadzie. Ważnym elementem, swoistym epitafium, jest historia rehabilitacji generała Stanisława Sosabowskiego, oddanie jemu i jego brygadzie należnego honoru i przywrócenia pamięci przez holenderskie społeczeństwo z królową Beatrix na czele. Przez książkę przebija tragizm losów brygady oraz jej twórcy i dowódcy generała Sosabowskiego. Brygada, która miała zostać skierowana “najkrótsza drogą” do Polski została oddana pod brytyjskie dowództwo i wykrwawiała się na polach Holandii, kiedy w Warszawie trwało powstanie. W zamian została opluta i przemilczana przez brytyjskich sojuszników. Generał ,który miał dość odwagi, żeby wbrew Marszałkowi Montgomery’emu i generałowi Browningowi właściwie ocenić operację “Market- Garden” został odsunięty i oskarżony o niepowodzenie całej operacji. Nie zrehabilitowały do dziś polskiej brygady władze brytyjskie, mimo bardzo zdecydowanego sprzeciwu brytyjskich weteranów walczących z Polakami pod Arnhem ramię w ramię. Bardzo ciekawy jest również dobór zdjęć i rysunków. Obejmują one zarówno unikalne materiały będące w posiadaniu autorki, jak również te znane z innych publikacji o generale Sosabowskim, brygadzie i Arnhem. Bez wątpienia jest to pozycja ciekawa i warta przeczytania.

Redaktor: Michał Miłosz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s